Menu
Stichting Erfgoed Ede
Verhalen
 
 


Koempoelan 1955 op de Goudsberg


Koempoelan

Het woord koempoelan is afkomstig uit de padvinderij: een bijeenkomst van leiders en leidsters.

De padvinderij werd in 1908 door de Engelse generaal Robert Baden Powell in het leven geroepen. De opzet was jongens van zo twaalf tot zestien jaar door sport en spel te vormen tot nuttige leden van de maatschappij.

Het idee sloeg geweldig aan en reeds enkele jaren later kwamen ook in ons land de eerste groepen van de grond, verenigd in een overkoepelend orgaan, het NPV.

Maar typisch Hollands, al gauw kwamen er splitsingen en zo ontstonden o.a. protestants-christelijke en roomskatholieke
organisaties van de padvinderij De laatste vierden op 20 en 21 mei 1955 hun 25-jarig bestaan met een
koempoelan op de Goudsberg in Lunteren.

Er waren ruim 3000 aanwezigen, toen de hoofdcommissaris, baron Van Voorst tot Voorst, door het hijsen van de vlag de bijeenkomst opende.

.Daarna gaf de leider van de zeeverkenners een kort historisch overzicht. Toen in 1930 de katholieke jeugdbeweging met
padvinderij een begin maakte, bleek de geestelijkheid daar minder mee ingenomen. Daar was allereerst de padvinderswet waarbij elke jongen, die lid wilde worden onvoorwaardelijk trouw moest beloven, alsof de Tien Geboden niet voldoende waren.

Ook de kleding, korte broek, blote knieën en opgestroopte mouwen, werd als onzedelijk beschouwd en in diverse kerken werden padvinders niet toegelaten. Gelukkig verdween geleidelijk deze weerstand en thans is de beweging uitgegroeid tot ruim 50.000 leden.

Na een broodmaaltijd trok men, terwijl de schemering viel, onder vrolijke muziek van de Arnhemse padvindersband naar het kampvuur. In een reusachtig carré zezeten keken en luisterden de duizenden naar het optreden van de diverse groepen. Het werd een compleet carnavalsfeest, vol muziek, dans en samenzang.

De vertegenwoordiging uit Oss stal de show. Men was gekleed als Laplanders en werd door de leiding aangekondigd als Ossenlappen. Met hun liedjes en woordspelingen als "Wij Lappen, gekleed in lappen, zijn geen lapzwansen maar lappen wel de ernst aan onze laars".

Het was een uiterst succesvolle mavond, die door de hoofdaalmoézenier met een kort woord werd gesloten. Vervolgens werden fakkels  uitgereikt en ontstoken, waarna de deelnemers in optocht over het uitgestrekte terrein trokken, hetgeen tegen de donkere achtergrond van de Goudsberg en daarboven een glinsterende sterrehemel een fantastisch gezicht
opleverde, een waardige afsluiting van de eerste dag.

De zondag werd besteed met onderlinge wedstrijden en demonstraties met in de namiddag een receptie van het hoofdbestuur, waar allerlei organisaties hun gelukwensen kwamen aanbieden. Wat later trokken de deelnemers huiswaarts· vol mooie herinneringen aan een prachtig geslaagde koempoelan.

De zorg voor de inwendige mens was opgedragen aan de Lunterse hotelhouder Floor, een niet geringe opdracht. Bij de duizenden broodjes voor ontbijt en lunch moest telkens voor 1200 liter thee en  koffie worden gezorgd, terwijl 3200 warme maaltijden op het programma stonden. Er werd echter geen enkele· wanklank gehoord;  integendeel: ieder was zeer tevreden over de vlotte manier, waarop het Lunterse bedrijf zich van haan taak kweet. ·

H.J. Nijenhuis - Edese Courant 6/12/1986


ID-nr: 12 - Bron: www.erfgoedede.nl
Aanvullingen / verbeteringen / opmerkingen?
Stuur een mailtje met vermelding van ID-nr: 12.