Menu
Stichting Erfgoed Ede
Alle titels

Klik op een titel om dat verhaal te lezen.
Aan het vechte: een evacuatieverhaal uit WO2
Achterdoelen, een toponiem (veldnaam) en de verklaring daarvan
Acoustische tests in het Openluchttheater
Archeologen vinden graf nabij boerderij De Slijpkruik in Ede
Archeologie op de Achterdoelen in Ede
Arthur van Schendel
Bettekamp
Boek: de Muur van Mussert
Boekhandel -Het Wapen van Ede- voor de tweede (derde) keer Hofleverancier
Boekhandel Sibbles
Boerderij de Slijpkruik
Boeren onder de sportvelden
Busverbindingen
Cidi steunt behoud educatieve Muur van Mussert
Cornelis Hartgers: meubelmaker, sigarenhandel en fotograaf
De Achtbaan achter de kazernes aan de Stationsweg
De barakken van de Militair Geneeskundige Dienst in Ede
De beginjaren van een voetbalclub: 60 jr. Edesche Boys dl. 1
De beginjaren van een voetbalclub: 60 jr. Edesche Boys dl. 2
De beginjaren van een voetbalclub: 60 jr. Edesche Boys dl. 3
De begrafenis van een Heidekoningin
De biddende imker, en z'n collega's
De Bloedsteen
De Bonte Specht
De botterfabriek
De brand in het Edese gemeentehuis
De Cavaljéstichting
De Driehoek in Ede - een Schilderswijk avant la lettre?
De Edese joodse werkkampen Bruijnhorst en 't Schut
De Eerste en Tweede Parkdwarsstraat
De eerste vlucht van Hilgers, een verslag van een tijdgenoot
De eerste vuilnisophaaldienst
De Fietser in de Westhal van de ENKA
De Fransesteeg in Ede - een toponiem met een raadsel
De geschiedenis van het Openluchttheater
De godin Libertas als symbool op het Edese gemeentewapen
De Huzaren van Zuid-Ginkel bij Ede
De jacht in het bosje van het buurschap Ede-Veldhuizen
De kamer van Mussert als vakantiehuisje
De Klomp - het verhaal over het ontstaan van een nederzetting.
De Kraats
De Langenberggroep (deel 1)
De Langenberggroep (deel 2)
De loopgraven in de Eder Hei - een excursieverslag uit 1918
De Lord van Wijhe-straat
De Muur van Mussert
De naamgeving van het buurschap Manen
De ontploffing van -Onze Rika-
De ontwikkeling van Ede als garnizoensplaats
De papklok van Ede
De Pioniers: Oud-Ede zestig jaar
De plaquette van het Mausoleum op de Paasberg in Ede
De Radiokrant - Lunteren's eigen illegale blad
De Reehorst
De Slag om Arnhem door Duitse ogen.
De Spindersteeg
De sterke arm in Otterlo
De stropersbond in Wekerom
De Vaktekenschool van Patrimonium
De vereniging Oud Ede - hoe het begon
De villa's Ruimzicht en Heesterheide aan de Stationsweg in Ede
De Vrijwillige Onderofficiers Muziekvereninging V.O.M.I. uit Ede
De waterput uit de twaalfde eeuw in de collectie van de vereniging Oud Ede
De werkzaamheden van de Ambtsjonkers
De wildwal en de swijnen bij het dorp Ede.
Dokter Weyer
Dr. Jaap van der Drift, een muzikale oogarts uit Ede
Driehoek en Torenstraat in Ede
Ede in 1832
Ede-Veldhuizen: buurschap, buurt of zelfs buurtschap?
Edenaren uit de tropen
Edese kunstschilders
Eekkatte
Een dure vink
Een Ede's verhaal door Jac. Gazenbeek
Een Edese dorpssmid
Een Edese organistenfamilie - Van Zoelen
Een gevecht in de loopgraven op de Eder Hei
Een jeugd op de Hindekamp – Het verhaal van Willy Roseboom
Een Lunterse Ui
Een nieuwe Enka-site, en wat daaraan vooraf ging
Een nieuwe ziekeninrichting voor de Edes Militair Geneeskundige Dienst
Een onafzienbaar speelterrein - jeugdherinneringen aan de heide
Een stukje Telefoonweg in vroeger tijden
Een zwaardveger op de Parkweg in Ede
Feest bij de infanterie
Feest in Harskamp
Feestmuziek
Gaart Derk: Zo was 't vrogger
Gemeentewapen: groen op wit
Georg Jan Casper Cavaljé - filantroop uit overtuiging
Gerrit Hardeman - timmerman en raadslid uit Ederveen
Gesol met de Bloedsteen
Gids voor Lunteren 1938
Ginkelse- en Eder Hei en het buurschap Ede-Veldhuizen
Gouden Handen in Ede
Goudsberg 1947 - 80 jaar Rode Kruis, met kopzorgen
Harskamp - wapen en vlag
Heidedorp
Hendrik van der Mheen, de smid uit het Nederwoud onder Lunteren
Herberg -De laatste stuiver-
Herinneringen aan 't Park
Herinneringen aan de Paasbergschool
Het boerderijtje in de Driehoek
Het drama in de Schans: de executie van Helmut Wetzko
Het Edesche Bosch ontrafeld
Het Edese gemeentewapen: afbeeldingen
Het Edese jachthuis van stadhouder-koning Willem III
Het eerste Edese taxibedrijf - Jan Herikhuizen
Het eerste portret van prinses Marijke, en wat er mee gebeurd is
Het gemeentewapen van Ede, een poging tot verheldering
Het herdenkingsraam in de Oude Kerk van Ede
Het ontstaan van de Doolhof en Doolhoflaan op het landgoed Kernhem
Het ontstaan van de Heideweek
Het ontstaan van de Openbare MULO op de Markt
Het rijke roomse leven in Ede
Het rijwielbelastingplaatje
Het spook van Chasselay
Het Vluchtoord op de Eder Hei
Het wapen van de gemeente Ede
Het Wilhelmus te Ede
Het zegel, het wapen en de vlag van het Schoutambt van Ede resp. van de gemeente Ede
Hoe de ENKA de NYMA dwarszat
Hondenoverlast
Houtverkopingen
Humor uit de bouwvakken
Jachtrecht
Jan Stomphorst - buurschrijver
Juffrouw Baljet
Kaatje Braafhart
Karel Jansen
Kattenbroek
Kees van Leeuwen, alias Kees de Kuiper
Kernhem: van kasteel naar landhuis
Kleefse Weg, Kleefse Hoek en Driehoek: toponiemen met een vraagteken.
Koempoelan 1955 op de Goudsberg
Landjepik van Defensie in de Sysselt, en hoe dat niet doorging
Leden van Sparta als trapezewerkers
Lord van Wijhe, gangmaker van vroegere Heideweken
Lunteren los van Ede dl. 1
Lunteren los van Ede dl. 2
Meester Schreuders, de eerste Bovenmeester van de Edese Paasbergschool
Militair verpleegkundige Trum in Ede, een tijdsbeeld uit 1970-1971
Militairen in Ede, een verhaal uit de begintijd van het garnizoen
Mobilisatie 1939
Mobilisatie augustus 1939
Mooie Griet van café-pension De Driesprong
Muur van Mussert: foto's van de bouw
Nieuw boek: Vertellingen uit ons dorp
Nieuwe -bureaux- aan de Stationsweg.
Nieuwe klokken voor de Oude Kerk van Ede
Nijenhuis: Ik schrijf geen geschiedenis
Omzien naar een rijk verleden - Het Poststraatje
Op de grote stille heide: schaapherder Aart van de Brandhof
Opening speeltuin -Vooruit-
Orgelist Foeken
Paardentram
Paludana en Overveen, een verklaring van de namen.
Pastoor Padberg: een biografie
Peter van Anrooij, de Piet Hein Rhapsodie en het Horst Wessel lied
Peyton Place, ook voor Ede (dl. 1)
Peyton Place, ook voor Ede (dl. 2)
Piet Pel: Ede is nog altijd ouder
Piet Pel: Verhalen rond Kernhem
Planken Wambuis: de verklaring van de naam van een herberg
Polen op de Langeberg
Reclame kost geld
Schrijven aan de Staatssecretaris OCW inz. Muur van Mussert
Sfeer en schoonheid van het oude hei-dorp Ede (1)
Sfeer en schoonheid van het oude hei-dorp Ede (2)
Simon van Oostveen - organisator
Sluitingstijd
Smit Transformatoren Ede en de timmerlieden Nijenhuis en Lammers
Soldaoterie
Solitude, van koetshuis via oliemolen naar villa
Sophia Genis en de villa Home aan de Grindweg te Ede
Sparta zat wèl in de Vak-Teekenschool, maar niét in Heesterheide
Suggestie aanwijzing: waarderingscriteria
Suikerbieten op de Meulunterse Eng
Tollen in Ede
V.V.V. in 1928
Van daggelder tot hovenier
Van der Meyden - van daggelder tot hovenier
Van Jeugdwerkkamp 't Wijde Veld tot Kamp Stavenisse
Van trommels en trompetten, uit het begin van tamboer- en pijperkorps Irene uit Ede
Van zending studieraad tot Blije Werelt
Veldwachter Kelderman
Verkiezing wethouders in Ede
Vicissitudes of a Maiden
Vierduizend jaar terug
Villa Home aan de Grindweg te Ede
Villa Pacifica
Vliegkamp Doesburgerhei - herinneringen van Ko de Nooij
Waarderingscriteria MGD-barakken Ede
Wat de raad vroeger bezig hield (bezuinigingen in de jaren dertig)
Werfbaas Kwint (Betonfabriek de Kroon)
Werken aan de Zanding
Wim Teunissen - De man van Sparta
Zo was eens het Beatrixpark
Zo was eens het Maandereind - deel 1
Zo was eens het Maandereind - deel 2