Menu
Stichting Erfgoed Ede
Verhalen
 
 


Het Edese gemeentewapen: afbeeldingen


Zonder te streven naar volledigheid vindt u op deze pagina een aantal voorbeelden van het gebruik van het Edese gemeentewapen.

--------------------------------------------------------------------------

Sterrenberg

De villa Sterrenberg aan de Bergstraat in Ede werd na WOII het nieuwe gemeentehuis van Ede, en boven de voordeur werd een glas-in-lood venster geplaatst waarin het Edese gemeentewapen werd opgenomen.

Het venster is vervaardigd door de glazenier Pieter J. Denijs

Afbeelding: fotocollectie Vereniging Oud Ede, nr. 370940

<stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/sterrenberg-hme-370940.webp

 

In de Arnhemsche Courant van 16-10-1943 werd over dit venster gezegd: "Dezer dagen werd in het gemeentehuis te Ede een gebrandschilderd raam geplaatst, dat in opdracht van het gemeentebestuur werd ontworpen en vervaardigd door den heer Pieter J. Denijs te Lunteren. Het fraaie werkstuk, dat boven den hoofdingang van het gebouw werd geplaatst en een waar sieraad voor het raadhuis genomed mag worden, geeft met wapen der gemeente als centrum een voorstelling van het landelijke karakter van de gemeente en het leven (bestansmiddelen) der bevolking. Het raam s van een prachtige kleurenwerking, copositirisch goed vernatwoord en een bewijs dat de de Denijs, leerling van Kunstoefening te Arnhem, een veelbelovend glazenier is. Het werkstuk werd door hem vervaardigd op zijn eigen atelier te Arnhem."

--------------------------------------------------------------------------------

Bodebus

stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/bodebus_-320580.webp


Bodes waren vroeger de postbodes van overheden. Dat zijn zij in zekere zin nog steeds, al is hun takenpakket uitgebreid, en zorgen zij ook voor het goede verloop van vergaderingen.

Bodes dragen een zogeheten "bodebus".

Een bodebus was een attribuut (een koker) van een bode bij Nederlandse overheidsinstellingen, bedoeld om poststukken in te doen. Die stukken werden, om ze in de bus te kunnen doen, opgerold. Dat vinden we nog terug in de rechtsspraak, een "zaak" wordt op de agenda van een rechtszitting gezet, en dat noemen we "op de rol geplaatst".

De bodebus werd gedragen aan de gordel en was voorzien van een schildje met daarop het wapen van de instantie die de bode vertegenwoordigde.

De bus gaf de drager ervan bepaalde privileges, zoals gratis vervoer per postkoets of diligence.

In de loop van de tijd veranderde het attribuut van een echte bus tot een (vaak rijk versierd) draaginsigne.

Dit is een bewaard gebleven Edese bodebus, voorzien van het gemeentewapen.

Afbeelding: Vereniging Oud Ede, nr. 320580

 

Meer lezen?

Wie meer wil lezen over de bodebus en zijn historische achtergronden vindt hier een interessant verhaal

Van bodebus tot ambtsketen

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeene Boek en- kantoorboekhandel  "Het Wapen van Ede"

EInd 19-e eeuw vestigde de heer Menger zich in Ede. Hij opende de Algemeene Boek- en Kantoorboekhandel "Het Wapen van Ede".

En aan de gevel bevestigde hij een wapenschild.

DIt is zijn briefhoofd uit ca 1895. (Bron Gemeentearchief Ede - Archief van Boek en Kantoorhandel  "Het Wapen van Ede"

 stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/briefhoofd-menger-het-wapen-van-ede.webp

-------------------------------------------------------------------------------------

Heideweek 1937

stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/heideweek-1937-hme-312407-paula-pieterse-als-edese-maagd.webp

Paula Pieterse, dochter van de heer en mevrouw Pieterse, exploitant van hotel

Buitzenzorg aan de Amsterdamseweg, veerkleed als de Edese Maagd uithet Gemeentewapen.

------------------------------------------------------------

Jubileumboek van Borssele

Een bijzonder gebruik van het Edese gemeentewapen: opgenomen in een bladversiering.

stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/van-borssele-jubileumboek-bew.webp

 

Op 9 mei 1885 was burgemeester van Borssele vijfentwintig jaar burgemeester van Ede. Ter gelegenheid daarvan werd hem door de gemeente Ede een album aangeboden met foto's uit alle dorpen van de gemeente Ede. In die tijd, toen de fotografie nog in de beginsschoenen stond, een bijzonder cadeau. Het album is in blauw fluweel gebonden, en op het voorplat bevindt zich een cartouche met het Edese gemeentewapen.

stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/voorzijde.webp

De afdrukken van de foto's in het album zijn gemaakt met een procedé dat zilverresten in de foto's achterliet. En die resten veroorzaken vlekken, die de afbeelding aantasten.

Het album is ooit in bezit gekomen van de Vereniging Oud Ede, waarschijnlijk als bruikleen om het in het toenmalige museum van de vereniging ten toon te stellen. Het mudeum is al jaren geschiedenis, en het album bevindt zich in de verzameling van de vereniging, die is ondergebrcht in het depot van het gemeentearchief. Het album is niet openbaar.

Wat zou moeten gebeuren is een restauratie van de foto's, zodat het album in stand gehouden wordt. En de foto's zouden, na ze te scannen, in de fotocollectie van de Vereniging Oud Ede opgenomen kunnen worden.

Dit is een foto uit Bennekom, zoals deze in het abum zit:

stichtingerfgoedede.nl-/fotoalbum/plaatjes/van-borssele-bennekom.webp

----------------------------


ID-nr: 206 - Bron: www.erfgoedede.nl
Aanvullingen / verbeteringen / opmerkingen?
Stuur een mailtje met vermelding van ID-nr: 206.