Menu
Stichting Erfgoed Ede
Verhalen
 
 


Meester Schreuders, de eerste Bovenmeester van de Edese Paasbergschool


Meester Schreuders

Oudere lezers, die in hun jeugd de Paasbergschool bezochten, herinneren zich ongetwijfeld Meester Schreuders. Sinds 1 mei 1891 stond hij aan het hoofd van de Christelijke school te Staphorst. Toen in Ede, in 1905, de eerste Hervormde School aan de Bergstraat werd geopend, kwam uit de vele sollicitaties de heer L. C. Schreuders als eerste Hoofd van deze school uit de bus. Overigens sprak men in die jaren nog van bovenmeester. Men zal van deze benoeming geen spijt hebben gehad. Meester Schreuders bleek een man vol humor met twinkelende ogen achter zijn dikke brilleglazen, maar regeerde de hem toevertrouwde jeugd met straffe hand.

Nog zie ik hem, zo in het begin van de twintiger jaren, duidelijk voor me. Hij had toen zijn beste jaren al achter de rug en was uitgegroeid tot een bijna kogelrond mannetje.

Vruchtbomen

Meester Schreuders woonde naast de school, achter het huis bevond zich een grote tuin vol vruchtbomen. Als het fruit rijpte, werd dit door hem met argusogen bewaakt. Want verschillende jongens vonden het een topprestatie om bij de boven meester appeltjes te jatten en zij mochten zich dan verheugen in de bewondering van minder moedigen. Het oogsten bezorgde Meester niet veel moeilljkheden: hij gaf eenvoudig een paar grotere jongens van de "overblijvers" (leerlingen die in de middagpauze op school bleven omdat de afstand naar huis te groot was), na het verorberen van de meegebrachte boterhammen opdracht zorgvuldig de rijpe appels of peren te plukken. Als beloning kregen zij wat wormstekige vruchten, maar een linke knaap had zijn zakken dan al vol.

De hoogste klas was zijn domein. Daarin zaten kinderen die vlot de zeven klassen hadden doorlopen en niet verder leerden, maar vanwege hun leeftijd toch nog leerplichtig waren. Hlj bereidde hen voor op het practische leven, want voor deze leerlingen was het na de schooljaren meteen werken geblazen. Meester Schreuders deed dat door hen zoveel mogelijk parate kennis bij te brengen. Hij liet ingewikkelde rekensommen, zijn lievelingsvak, maken en vertelde af en toe verhalen met een opvoedkundige strekking.

Opvoedkunde ,

Eén van zijn verhalen: een vader liep op een maandagmorgen met zijn tienjarig zoontje naar de markt. Onderweg zagen zij een vrij gaaf hoefijzer liggen. "Pak het op", adviseerde de man, maar zoonlief vond het niet de moeite waard daarvoor te bukken. Vader dacht er anders over. Op de markt beurde hij voor het ijzer bij een hoefsmid een dubbeltje en zette dit muntstuk om in een zak kersen. Op de terugweg liet hij op bepaalde momenten een kers vallen, die door de jongen gretig werd opgeraapt. Toen de zak leeg was, kwam de onvermijdelijke moraal: "Kijk jongen, als jij vanmorgen één keer had willen bukken om dat hoefijzer op te rapen, had je het nu geen, pakweg, vijftig keer behoeven te doen".

Zingen

Zo was meester Schreuders. Een man, die naast zijn dagelijks werk zitting had in diverse commissies en bovendien jarenlang de funnctie van voorzanger in de Oude Kerk vervulde. In vroeger dagen was dit baantje gekoppeld aan dat van hoofd der hervormde school. Meester was een kundig man, maar van zingen had hij weinig kaas gegeten. Slechts een onmelodieus gebrom was alles wat hij voort kon brengen. Maar in een volle kerk viel dat gelukkig niet op.

Op maandag 4 november 1932 nam de heer L.C. Schreuders afscheid van het Christelijk Onderwijs om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Zijn opvolger werd de heer M. Faas.

H.J. Nijenhuis - Edes Nieuwsblad, 8 april 1982

Aanvulling: Leendert Cornelis Schreuders is op 2 juli 1867 geboren in Zuilichem (Gld.). Hij was gehuwd met Zwaantje rebel. Zij kregen vier kinderen, waarvan de oudste, ook Leendert Cornelis geheten (hij voegde daarom "jr." aan zijn naam toe) ook hoofdonderwijzer werd, ook in de gemeente Ede, van de school in de buurschap Nederwoud achter Lunteren. Leendert Cornelis Schreuders jr. was een enthousiast lid van de vereniging Oud Ede, en o.a. één van de auteurs van de door de vereniging in drie delen uitgegeven "Geschiedenis van Ede".


ID-nr: 37 - Bron: www.erfgoedede.nl
Aanvullingen / verbeteringen / opmerkingen?
Stuur een mailtje met vermelding van ID-nr: 37.