Menu
Stichting Erfgoed Ede
Bewaart De Geschiedenis
Bewaart De Geschiedenis Van De Gemeente Ede

logo stichting erfgoed ede

De Stichting Erfgoed Ede is in maart 2013 opgericht met als doel het behoud en de bescherming van het bouwkundige en landschappelijke erfgoed, inclusief de historische (onder)grond, alsmede het behoud behoud en beschermen van immateriële cultuurhistorische waarden, een en ander binnen de gemeente Ede.


Op deze website staan veel verhalen over de geschiedenis van de gemeente Ede (klik hier). Titels:

De begrafenis van een Heidekoningin

Nieuwe klokken voor de Oude Kerk van Ede

Simon van Oostveen - organisator

Sparta zat wèl in de Vak-Teekenschool, maar niét in Heesterheide

De Kraats

De loopgraven in de Eder Hei - een excursieverslag uit 1918

Landjepik van Defensie in de Sysselt, en hoe dat niet doorging

Piet Pel: Ede is nog altijd ouder

De Lord van Wijhe-straat

Nieuw boek: Vertellingen uit ons dorp

Van daggelder tot hovenier

Omzien naar een rijk verleden - Het Poststraatje

Een gevecht in de loopgraven op de Eder Hei

Leden van Sparta als trapezewerkers

Cidi steunt behoud educatieve Muur van Mussert

Kleefse Weg, Kleefse Hoek en Driehoek: toponiemen met een vraagteken.

Sfeer en schoonheid van het oude hei-dorp Ede (1)

Hoe de ENKA de NYMA dwarszat

Militairen in Ede, een verhaal uit de begintijd van het garnizoen

Heidedorp

Het spook van Chasselay

De ontwikkeling van Ede als garnizoensplaats

Piet Pel: Verhalen rond Kernhem

Polen op de Langeberg

De Bonte Specht

Herinneringen aan 't Park

Planken Wambuis: de verklaring van de naam van een herberg

Pastoor Padberg: een biografie

Het eerste portret van prinses Marijke, en wat er mee gebeurd is

Herberg -De laatste stuiver-

Gids voor Lunteren 1938

De Spindersteeg

De papklok van Ede

Een jeugd op de Hindekamp – Het verhaal van Willy Roseboom

De Fransesteeg in Ede - een toponiem met een raadsel

Gerrit Hardeman - timmerman en raadslid uit Ederveen

De Bloedsteen

Vliegkamp Doesburgerhei - herinneringen van Ko de Nooij

Aan het vechte: een evacuatieverhaal uit WO2

Bettekamp

Sophia Genis en de villa Home aan de Grindweg te Ede

Een Lunterse Ui

Smit Transformatoren Ede en de timmerlieden Nijenhuis en Lammers

Houtverkopingen

Het Edese jachthuis van stadhouder-koning Willem III

Het rijwielbelastingplaatje

De villa's Ruimzicht en Heesterheide aan de Stationsweg in Ede

Meester Schreuders, de eerste Bovenmeester van de Edese Paasbergschool

Wim Teunissen - De man van Sparta

Villa Home aan de Grindweg te Ede

Tollen in Ede

De Reehorst

De Pioniers: Oud-Ede zestig jaar

Arthur van Schendel

Feest bij de infanterie

Archeologen vinden graf nabij boerderij De Slijpkruik in Ede

De Achtbaan achter de kazernes aan de Stationsweg

Nieuwe -bureaux- aan de Stationsweg.

Boekhandel Sibbles

Boeren onder de sportvelden

Vierduizend jaar terug

De eerste vlucht van Hilgers, een verslag van een tijdgenoot

Een onafzienbaar speelterrein - jeugdherinneringen aan de heide

Harskamp - wapen en vlag

Hendrik van der Mheen, de smid uit het Nederwoud onder Lunteren

Paardentram

De Vrijwillige Onderofficiers Muziekvereninging V.O.M.I. uit Ede

De Driehoek in Ede - een Schilderswijk avant la lettre?

Archeologie op de Achterdoelen in Ede

Soldaoterie

Zo was eens het Maandereind - deel 1

Nijenhuis: Ik schrijf geen geschiedenis

De Fietser in de Westhal van de ENKA

Het Vluchtoord op de Eder Hei

Suikerbieten op de Meulunterse Eng

De wildwal en de swijnen bij het dorp Ede.

Ede-Veldhuizen: buurschap, buurt of zelfs buurtschap?

De brand in het Edese gemeentehuis

De beginjaren van een voetbalclub: 60 jr. Edesche Boys dl. 3

De beginjaren van een voetbalclub: 60 jr. Edesche Boys dl. 2

Feestmuziek

De Muur van Mussert

Het herdenkingsraam in de Oude Kerk van Ede

Het eerste Edese taxibedrijf - Jan Herikhuizen

Feest in Harskamp

Een nieuwe ziekeninrichting voor de Edes Militair Geneeskundige Dienst

Werken aan de Zanding

Het gemeentewapen van Ede, een poging tot verheldering

Verkiezing wethouders in Ede

Ginkelse- en Eder Hei en het buurschap Ede-Veldhuizen

De Vaktekenschool van Patrimonium

Dr. Jaap van der Drift, een muzikale oogarts uit Ede

Wat de raad vroeger bezig hield (bezuinigingen in de jaren dertig)

Werfbaas Kwint (Betonfabriek de Kroon)

Edenaren uit de tropen

Solitude, van koetshuis via oliemolen naar villa

V.V.V. in 1928

Lunteren los van Ede dl. 2

Gemeentewapen: groen op wit

Militair verpleegkundige Trum in Ede, een tijdsbeeld uit 1970-1971

De Langenberggroep (deel 1)

Kattenbroek

Zo was eens het Beatrixpark

Van der Meyden - van daggelder tot hovenier

Veldwachter Kelderman

Achterdoelen, een toponiem (veldnaam) en de verklaring daarvan

Koempoelan 1955 op de Goudsberg

Muur van Mussert: foto's van de bouw

De biddende imker, en z'n collega's

Busverbindingen

Goudsberg 1947 - 80 jaar Rode Kruis, met kopzorgen

Het ontstaan van de Heideweek

Karel Jansen

Van zending studieraad tot Blije Werelt

De plaquette van het Mausoleum op de Paasberg in Ede

Een Edese organistenfamilie - Van Zoelen

Georg Jan Casper Cavaljé - filantroop uit overtuiging

Het Edese gemeentewapen: afbeeldingen

Het wapen van de gemeente Ede

Het zegel, het wapen en de vlag van het Schoutambt van Ede resp. van de gemeente Ede

Waarderingscriteria MGD-barakken Ede

Schrijven aan de Staatssecretaris OCW inz. Muur van Mussert

Suggestie aanwijzing: waarderingscriteria

Sluitingstijd

De barakken van de Militair Geneeskundige Dienst in Ede

Zo was eens het Maandereind - deel 2

De eerste vuilnisophaaldienst

Lunteren los van Ede dl. 1

Een Edese dorpssmid

Boekhandel -Het Wapen van Ede- voor de tweede (derde) keer Hofleverancier

Gouden Handen in Ede

Kaatje Braafhart

Acoustische tests in het Openluchttheater

De Edese joodse werkkampen Bruijnhorst en 't Schut

Het ontstaan van de Openbare MULO op de Markt

De Klomp – het verhaal over het ontstaan van een nederzetting.

De Cavaljéstichting

Jan Stomphorst - buurschrijver

Een dure vink

Cornelis Hartgers: meubelmaker, sigarenhandel en fotograaf

Eekkatte

Herinneringen aan de Paasbergschool

Ede in 1832

De godin Libertas als symbool op het Edese gemeentewapen

Orgelist Foeken

Mobilisatie 1939

Boek: de Muur van Mussert

Sfeer en schoonheid van het oude hei-dorp Ede (2)

De Huzaren van Zuid-Ginkel bij Ede

Driehoek en Torenstraat in Ede

Dokter Weyer

Een nieuwe Enka-site, en wat daaraan vooraf ging

Villa Pacifica

Kees van Leeuwen, alias Kees de Kuiper

De Slag om Arnhem door Duitse ogen.

Kernhem: van kasteel naar landhuis

Juffrouw Baljet

Op de grote stille heide: schaapherder Aart van de Brandhof

Vicissitudes of a Maiden

De werkzaamheden van de Ambtsjonkers

Edese kunstschilders

De botterfabriek

De stropersbond in Wekerom

De Langenberggroep (deel 2)

De jacht in het bosje van het buurschap Ede-Veldhuizen

Peyton Place, ook voor Ede (dl. 2)

De beginjaren van een voetbalclub: 60 jr. Edesche Boys dl. 1

Lord van Wijhe, gangmaker van vroegere Heideweken

Hondenoverlast

De ontploffing van -Onze Rika-

De kamer van Mussert als vakantiehuisje

Paludana en Overveen, een verklaring van de namen.

De vereniging Oud Ede - hoe het begon

De sterke arm in Otterlo

Mooie Griet van café-pension De Driesprong

Een zwaardveger op de Parkweg in Ede

Humor uit de bouwvakken

Een Ede's verhaal door Jac. Gazenbeek

Het ontstaan van de Doolhof en Doolhoflaan op het landgoed Kernhem

Opening speeltuin -Vooruit-

De waterput uit de twaalfde eeuw in de collectie van de vereniging Oud Ede

Peyton Place, ook voor Ede (dl. 1)

Van Jeugdwerkkamp 't Wijde Veld tot Kamp Stavenisse

Mobilisatie augustus 1939

Het Edesche Bosch ontrafeld

Het Wilhelmus te Ede

Het boerderijtje in de Driehoek

Gaart Derk: Zo was 't vrogger

Jachtrecht

De geschiedenis van het Openluchttheater

Reclame kost geld

Een stukje Telefoonweg in vroeger tijden

De naamgeving van het buurschap Manen

Het rijke roomse leven in Ede

Het drama in de Schans: de executie van Helmut Wetzko

Van trommels en trompetten, uit het begin van tamboer- en pijperkorps Irene uit Ede

Peter van Anrooij, de Piet Hein Rhapsodie en het Horst Wessel lied

Gesol met de Bloedsteen

De Radiokrant - Lunteren's eigen illegale blad

Boerderij de Slijpkruik

De Eerste en Tweede Parkdwarsstraat


En veel foto's en andere afbeeldingen (klik hier):

Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/molenstraat0001.jpg
1/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/kolkakkerweg0003.jpg
2/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/kazernelaan0001.jpg
3/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/staionsweg0001.jpg
4/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/welgelegen_overtuin0001.jpg
5/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bergstraat_mausoleum0001.jpg
6/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/radio_kootwijk0001.jpg
7/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg0003.jpg
8/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/hoekelum0001.jpg
9/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grootestraat_n_fischerstr0001.jpg
10/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0015.jpg
11/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_int_oude_rk_kerk0001.jpg
12/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/compositie_div_afb0003.jpg
13/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/acacialaan0001.jpg
14/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grootestraat0001.jpg
15/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasberg0005.jpg
16/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/arnhemseweg0005.jpg
17/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/vluchtoord_kinderbewaarplaats0001.jpg
18/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekomsche_weg0003.jpg
19/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/station_ss_ede0003.jpg
20/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/kreelscheweg_otterloscheweg0001.jpg
21/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/vluchtoord_aankomst_vluchtelingen_op_station0001.jpg
22/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/compositie_div_afb0001.jpg
23/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/radio_kootwijk0002.jpg
24/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekomsche_weg0001.jpg
25/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grootestraat_oude_kerk0007.jpg
26/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/berkenlaan0001.jpg
27/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg0001.jpg
28/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/amsterdamseweg0005.jpg
29/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/kazernelaan0003.jpg
30/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/sysselt0001.jpg
31/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/lindelaan0001.jpg
32/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/groeten_uit_ede0001.jpg
33/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grebbebrug0001.jpg
34/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/boslaan_lunteren_fislerwoud0001.jpg
35/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/vluchtoord_rijksveldwachters0001.jpg
36/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/edesche_bosch_doolhof0001.jpg
37/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0016.jpg
38/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasbergerweg0001.jpg
39/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasberg0003.jpg
40/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/amsterdamseweg0001.jpg
41/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bergstraat_mausoleum0003.jpg
42/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg0007.jpg
43/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bettekamp0003.jpg
44/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/kazernelaan0005.jpg
45/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bettekamp0001.jpg
46/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bergstraat0001.jpg
47/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/radio_kootwijk0003.jpg
48/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_maanderweg0001.jpg
49/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/achterdoelen_oude_kerk.jpg
50/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/maandereind0003.jpg
51/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/station_ss_ede0001.jpg
52/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bosrand_ingenetta0001.jpg
53/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/poortlaan0001.jpg
54/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/arnhemseweg0003.jpg
55/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg0005.jpg
56/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/boschpoortstraat_1.jpg
57/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/torenstraat0001.jpg
58/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/boschpoortstraat_3_11_r.i.0001.jpg
59/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/vluchtoord_slaapzaal_van_maerlandt0001.jpg
60/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat_n_fischerstr0003.jpg
61/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/arnhemseweg0009.jpg
62/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0013.jpg
63/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/jeugdvierdaagse0001.jpg
64/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/amsterdamse_weg0001.jpg
65/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/tielkemeijerweg0003.jpg
66/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat_n_fischerstr0001.jpg
67/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/poortlaan0005.jpg
68/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/arnhemseweg0001.jpg
69/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0003.jpg
70/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/zuid_ginkel0001.jpg
71/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekom_dorpsgezicht0001.jpg
72/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg0009.jpg
73/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekomse_weg0001.jpg
74/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/boschlaan0003.jpg
75/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/lunterseweg0005.jpg
76/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/parkweg0001.jpg
77/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0011.jpg
78/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/amsterdamseweg_kernhemlaan0001.jpg
79/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/telefoonweg0001.jpg
80/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/geldersch_landschap0001.jpg
81/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/poortlaan0003.jpg
82/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/maandereind0005.jpg
83/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/parkweg0003.jpg
84/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/van_pabstlaan_openluchttheater0001.jpg
85/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bettekamperpad_halte_gemeentehuis0001.jpg
86/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0005.jpg
87/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/maandereind0001.jpg
88/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/radio_kootwijk0005.jpg
89/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0007.jpg
90/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekom_oude_kerk0001.jpg
91/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/edeseweg_lunteren0001.jpg
92/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0009.jpg
93/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grootestraat_oude_kerk0005.jpg
94/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekom_dorpsstraat0001.jpg
95/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/notaris_fischerstraat0001.jpg
96/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_maandereind0001.jpg
97/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/welgelegen0003.jpg
98/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/vluchtoord_kon_wilhelminalaan0001.jpg
99/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasberg0007.jpg
100/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasberg0009.jpg
101/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekomseweg_bransz0001.jpg
102/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_tolhuis_1.jpg
103/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/tielkemeijerweg0001.jpg
104/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat_boschpoortstraat0001.jpg
105/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/boschlaan0001.jpg
106/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/telefoonweg0003.jpg
107/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/horalaan0001.jpg
108/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/arnhemseweg0007.jpg
109/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasberg_gez._op_ede0001.jpg
110/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/vluchtoord_in_scheldedorp0001.jpg
111/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/radio_kootwijk0006.jpg
112/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekom_bovenweg0001.jpg
113/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grotestraat0001.jpg
114/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/lunterseweg0001.jpg
115/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/welgelegen0007.jpg
116/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/parkweg0005.jpg
117/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/torenstraat0003.jpg
118/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/lunterseweg0003.jpg
119/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grootestraat_oude_kerk0003.jpg
120/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/welgelegen0001.jpg
121/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/lindenlaan0003.jpg
122/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/achterdoelen_dorpsgezicht.jpg
123/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/kolkakkerweg0001.jpg
124/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/doeburgermolenweg_doesburger_molen0001.jpg
125/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_welgelegen0001.jpg
126/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/amsterdamseweg0003.jpg
127/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_juliana_zkh0001.jpg
128/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/bennekom_grintweg0001.jpg
129/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/doesburgermolenweg_doesburger_molen0001.jpg
130/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/panoramahoeve0001.jpg
131/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/beatrixpark_zuiderkerk0001.jpg
132/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/doesburgermolen0001.jpg
133/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_mogelijk_niet_in_ede0001.jpg
134/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/welgelegen0005.jpg
135/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/paasberg0001.jpg
136/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/lindenlaan0001.jpg
137/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/grootestraat_oude_kerk0001.jpg
138/139 - Bron: www.erfgoedede.nl
Afbeelding archief stichtingerfgoedede.nl - fotoalbum/heijmen/stationsweg_friso0001.jpg
139/139 - Bron: www.erfgoedede.nl

Klik op een afbeelding om dat plaatje groter te zien en om de hele serie te bekijken.


Klik op het menu linksboven ( Menu) en je ziet alle onderwerpen die op deze site staan. Klik daarna op een item om daar naar toe te gaan.